Szolgáltatásaink

A MARILON számviteli és bérszámfejtési szolgáltatásokat nyújt partnerei számára.

Különlegességünk, hogy – egyedi megállapodás szerint – döntéstámogató számviteli szolgáltatást nyújtunk ügyfeleink számára.

Igénybe véve a modern technológia nyújtotta lehetőségeket, korszerű, felhőalapú ügyviteli rendszert használunk. Ez lehetővé teszi, hogy azon ügyfeleink számára, akik nem elégszenek meg a klasszikus könyvelés nyújtotta információkkal, a főkönyvből naprakész, átlátható és érthető kimutatásokat készítsünk, amelyek segítségével a lehető leggyorsabban dönthetnek vállalkozásuk pénzügyeiről.

Riportok (személyre szabott jelentések és mutatók a könyvelési adatokból) előnyei:

 • naprakészen tudja kezelni kintlévőségeit;
 • naprakész információt kap az adófizetési kötelezettségeiről;
 • naprakész információ áll rendelkezésére a vállalkozás eredményességéről;
 • a vállalkozás eredményeit hónapról-hónara össze tudja hasonlítani;
 • az üzleti célok tervezhetőek;
 • hasznos gazdasági mutatók alapján jobban megismerheti gazdasági helyzetét;
 • segíti az üzleti célok tervezésében;
 • segítséget nyújt prezentációkhoz.

Azonban ahhoz, hogy a riportok előnyeit ki tudja használni, napi rendszerességű könyvelés szükséges, amelyre megoldást jelent az online könyvelés.

Online könyvelés menete:

 1. Begyűjtjük vállalkozása bizonylatait. (webes felületünkre történő feltöltéssel, e-mailben, postán, személyesen);
 2. Ellenőrizzük bizonylatait, az észlelt hibákról tájékoztatjuk Önt;
 3. Hagyományos módon lekönyveljük bizonylatait;
 4. A könyvelésből nyert információkat folyamatosan frissítjük és tesszük csak az Ön számára, naprakészen elérhetővé.

Jelszóval védett partneroldal

Amennyiben az online könyvelést választja, csökkentheti adminisztrációs terheit, mert nem szükséges külön nyilvántartásokat vezetnie. Akár az Ön igénye szerint létrehozott és kialakított webes felületén is elérheti a napi munkájához szükséges, döntéstámogató adatait. A webes felületén értesítést kaphat továbbá aktuális teendőiről, kötelezettségeiről. Ezáltal elkerülheti a mulasztásokból fakadó bírságokat, késedelmekből származó büntetőkamatokat.

Az online könyvelés további előnye, hogy elkerülhető a könyvelővel történő személyes találkozás. Miközben az információ bármely időpontban rendelkezésére áll.

Az online könyveléssel egyben lehetősége adódik a pénzügyi és számviteli feladatok kiszervezésére: ugyanazokhoz az előnyökhöz jut, mintha saját könyvelőt alkalmazna, miközben csökkentheti költségeit.

Könyvelés személyes kapcsolattartással:

Természetesen az Ön igényeihez igazodva, közösen alakítjuk ki a protkollt, amely történhet személyesen is. Ezért korszerű online szolgáltatásunk mellett, ha az Ön számára úgy kényelmesebb, lehetőséget biztosítunk arra, hogy személyesen tudja könyvelési anyagait, munkaügyi és bérügyi adatait a MARILON részére átadni.

Teljes körű könyvelés (egyedi díjkalkuláció)

A teljes körű könyvelés során, amellett, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsájtott bizonylatok analitikus és szintetikus könyvelését elvégezzük, olyan egyedi pénzügyi-számviteli, és kontrolling szolgáltatásokat is elvégzünk, amelyek Ön számára nélkülözhetetlenek falsúlyos pénzügyi döntések meghozatalakor.

 • Kialakítjuk könyvelési rendszerét;
 • Elkészítjük a szükséges szabályzatait;
 • Már meglévő könyvelési rendszerét felmérjük, javaslatokat teszünk annak átalakítására;
 • Napi rendszerességgel ellátjuk a könyvelési feladatokat;
 • Elkészítjük költséghely és költségviselő szerinti könyvelését és kimutatásait;
 • Elkészítjük a bérszámfejtést;
 • Kezeljük számláit, bizonylatait, vezetjük házipénztárát;
 • Elkészítjük és benyújtjuk a jogszabályi előírásokon alapuló bevallásait;
 • Képviseljük Önt a Hatóságok előtt (NAV, helyi önkormányzatok, KSH, MNB, Nemzeti Egészségbiztosítási Alap stb.);
 • Havi jelentéseket készítünk, mely egyedi igények alapján tartalmazza a havi főkönyvi kivonatot, eredménykimutatást és riportokat idegen nyelven is (angol, német);
 • Elvégezzük havi és az éves zárásokat;
 • Elkészítjük éves beszámolóit;
 • Felkészítjük a céget a könyvvizsgálatra, illetve együttműködünk a könyvvizsgálóval.

A teljes körű könyvelés előnyeit online kapcsolattartás mellett tudja leghatékonyabban vállalkozása hasznára fordítani.

Könyvelés (tétel alapú díjkalkuláció)

A könyvelés egy kifejezetten bizalmi állás, hiszen a napi munka során, a könyvelő érzékeny üzleti információkhoz jut. Ezért az egymás iránti kölcsönös bizalom fundamentuma a közös munkának. Számunkra a precizitás, a szaktudás, a jogszabályok ismerete, a határidők betartása elsődleges szempont, ezért folyamatosan végezzük munkánkat, rendszeresen képezzük magunkat, fejlesztjük ismereteinket. A precíz munkavégzés mellett fontosnak tartjuk, hogy személyesen is támogassuk Önöket, azáltal, hogy a mindennapokban felmerülő problémák megoldására tanácsokkal lássuk el Önöket.

Az analitikus és szintetikus könyvelési szolgáltatás több feladatot is magában foglaló összetett tevékenység. Az alábbiakban felsoroljuk a leggyakrabban előforduló tevékenységeket, de természetesen egyedi igény alapján ezek bővíthetőek.

 • Könyveljük a bejövő és kimenő bizonylatait, banki és pénztári forgalmát;
 • Elkészítjük és beküldjük ÁFA bevallásait, vezetjük a bevallást alátámasztó analitikus nyilvántartásait;
 • Tájékoztatjuk kötelezettségeiről, feladatairól;
 • Kezeljük tárgyieszköz nyilvántartásait;
 • Kimutatásokat készítünk a vezetői döntésekhez;
 • Elvégezzük a havi és az éves zárásokat;
 • Elkészítjük az éves beszámolókat, társasági adóbevallásokat és iparűzési adóbevallásokat;
 • Képviseljük Önt a Hatóságok előtt (NAV, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Önkormányzatok stb.).

Bérszámfejtés és TB

Az Ön által rendelkezésünkre bocsájtott adatok (munkaszerződések, jelenléti ívek stb.) alapján elvégezzük a bérszámfejtéshez és a társadalombiztosításhoz kapcsolódó ügyintézési feladatokat. A webes felületünkön bármikor elérheti a bérjegyzékeket, fizetési jegyzéket, valamint nyomon követheti az utalandó adókat, járulékokat.

A bérszámfejtés és a hozzá kapcsolódó társadalombiztosítás adminisztrációjával kapcsolatban az alábbi feladatokat látjuk el:

 • Elvégezzük a munkavállalók be- és kiléptetéséhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat;
 • Elkészítjük a munkavállalók, megbízási szerződéssel foglalkoztatottak, tagok, egyszerűsített foglalkoztatottak bérszámfejtését, és társadalombiztosítási ellátások számfejtését;
 • Elkészítjük vállalkozása havi adó- és járulékbevallásait és elektronikus úton benyújtjuk az adóhatóságnak;
 • Elkészítjük a KSH felé a statisztikai jelentéseket;
 • Vállaljuk a táppénz igénylés ügyintézést;
 • Vállaljuk a gyes, gyed és csed ügyintézését;
 • Naprakész tájékoztatást nyújtunk a bérszámfejtést érintő törvények, rendeletek változásairól.