NAV tervez, könyvelő végez?

Az idei szezont megelőzően legutóbb 2019-ben foglalkoztunk alaposabban a NAV rendszerei által generált szja-bevallási tervezetekkel. Baráti kérésre, mivel – vállalkozásokat könyvelve – az szja-bevallások elkészítése nem tartozik a tipikus teendőink közé.

Azonban már elsőre olyan megtakarítási lehetőséggel találkoztunk, amely akár egy vállalkozás életében is jól látható, szabad szemmel is. Hát még egy több gyermekes család életében.

Megbízóink, „Juli” és „Jani” a NAV tervezetét 2019-ben kézhez kapva azt tapasztalták, hogy az adóhatóság összességében 620 ezer forintnyi befizetendő adót állapított meg számukra. Miután kézbe vettük ügyüket, még ők kaptak vissza 212 ezer forintot. A különbség 832 ezer forint, ennyit kerestünk meg nekik nagy örömmel.

[Az esetet egy megyei napilapban részletesen is megírtuk – lett is hadd el hadd. A cikk nyomán (https://www.feol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/nav-adobevallas-ellenorzes-kedvezmeny-2953300/) behívattak minket az „illetékes” adóhatósághoz, ahol a kezdetben leereszkedő hangon kioktató hivatalnokok végül fejvakarva hagyták jóvá megállapításainkat.]

Idén a helyzet – a matek szempontjából – jóval kedvezőbben alakult: Juli és Jani családi kasszájából most csupán szűk 73 ezer forintot szeretett volna kinyerni a NAV. Ezt fordítottuk meg úgy, hogy a család kérhet és kaphat vissza 16 ezer forintot.

Idén fut ötödik esztendeje a rendszer, amelyben a NAV szja-tervezeteket készít számunkra. A helyettünk elkészített bevallás elsőre plusz kényelmi szolgáltatásnak tűnhet, és a többség már azzal is elégedett, ha nem rónak ki rá utólagos befizetendőt. De higgye el nekünk a kedves olvasó: egy piacgazdaságban még az adóhatóság munkatársai is abban érdekeltek, hogy munkáltatójuk bevételeit növeljék.

A 2021. július 1-jét magába foglaló adómegállapítási időszaktól kezdődően az adóhatóság el fogja készíteni a vállalkozások e-áfa bevallásait is. Az új kényelmi szolgáltatás marketingje az, hogy az e-áfa bevallás – elsősorban a kisebb vállalkozások számára – jelentős adminisztrációs tehercsökkenést jelenthet majd. Ám hogy ezért milyen árat kell fizetniük az óvatlan vállalkozásoknak, azt egyelőre nehéz megbecsülni.

Az első negyedév vége felé az már kijelenthető, hogy bizonyos költségtípusok számlái (pl tankolás) egyelőre trendszerűen hiányoznak a NAV elektronikus nyilvántartásából. Vagyis például egy fuvarozó kisvállalkozó hatóság által készített e-áfa bevallásán vélhetően jócskán lesz mit faragnia a hozzáértő könyvelőnek. Aki – és ez is borítékolható – olcsóbban dolgozik majd, mint a NAV.

Adóigazgatási változások

Az adóigazgatás területén is számos változást hoz a nemrégiben elfogadott adótörvény-módosítási csomag; a főbb pontokat az Andersen Magyarország foglalta össze.

Megbízható adózói minősítés

2021. január 1-től a csoportos adóalany megbízható adózói minősítése nem szűnik meg abban az esetben, ha olyan újonnan alapított adózó csatlakozik a csoporthoz, amely nem tudja teljesíteni az előírt több éves működést. Ennek megfelelően a csoport nem veszíti el csoportos megbízható adóalanyiságát, ha újonnan alapított tag kerül a csoportba, amely egyébként nem minősül megbízható adózónak.  Azonban, ha a csoportba egy már egy-két éve működő társaság kerül, amely nem minősül megbízható adózónak, akkor főszabály szerint a csoport elveszíti megbízható adózói minősítését.

A fentieken túlmenően a 2020. július 18. napját magában foglaló negyedévet követő minősítések során az adózó megbízható adózói minősítése nem szüntethető meg a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül (azaz 2020. március 11. napja és 2020. július 18. napja között) megindított végrehajtási eljárásra való hivatkozással. E rendelkezés szintén 2021. január 1-jén lép hatályba.

Részletfizetési és halasztási kedvezmények

A kormány adminisztrációcsökkentési programja részeként 2021. január 1-jétől

– a megbízható adózók által évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi automatikus részletfizetési lehetőséget a jelenleg legfeljebb 1,5 millió forint összegű adótartozás helyett legfeljebb 3 millió forintos tartozás esetén vehetik igénybe az adózók;

– a természetes személyek 500 ezer forint összegű adótartozás helyett 1 millió forintra vehetnek igénybe évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést;

– a vállalkozási tevékenységet nem folytató, áfa fizetésére nem kötelezett természetes személyek az általuk eddig 6 hónapra igénybe vehető automatikus részletfizetést 200 ezer forint helyett, 12 hónapra 500 ezer forintos összegre kérhetik a személyi jövedelemadó bevallásukban.

Felügyeleti intézkedés iránti kérelem

A fellebbezéshez hasonlóan felügyeleti intézkedés iránti kérelemben sem lehet – semmisségi okon kívül – olyan új tényt állítani, illetve olyan új bizonyítékra hivatkozni, amelyről a jogorvoslati kérelem benyújtására jogosultnak az elsőfokú döntés meghozatala, ellenőrzés esetén az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő letelte előtt tudomása volt, azonban a bizonyítékot az adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő, a tényre nem hivatkozott.

Súlyosítási tilalom a hatósági eljárásban

A súlyosítási tilalom értelmében, ha a korábbi ellenőrzés eredményeként határozatot hoztak, a határozat véglegessé válásától, ha pedig az ellenőrzés hatósági eljárás megindítása nélkül befejeződött, a befejezéstől számított egy 1 éven túl nem hozható olyan új határozat, amely az adókötelezettséget, az adó alapját, az adó összegét, a költségvetési támogatás alapját és összegét az adózó terhére változtatja meg.

Ha az új határozat meghozatalát ellenőrzés (felülellenőrzés) előzi meg, és az ellenőrzésről (felülellenőrzésről) készült jegyzőkönyvet az egyéves időtartamon belül átadják vagy postára adják, az adózóra terhesebb megállapításokat tartalmazó határozat az egyéves időtartam leteltét követően is, de legkésőbb 18 hónapon belül hozható meg.

A jelenleg hatályos szabályok alapján jelenleg csak azon új eljárásokra nem vonatkozik a súlyosítási tilalom előző bekezdésben ismertetett szabálya, amelyek lefolytatását bíróság rendelte el. Az új szabályozás értelmében a felettes szerv által elrendelt új eljárásokra sem kell alkalmazni a súlyosítási tilalom szabályát.

Ennek indoka, hogy a jogalkalmazási tapasztalatok azt mutatják, hogy a 18 hónapra megnövelt határidő sem elegendő minden esetben arra, hogy a súlyosítási tilalom beálltáig érdemi, végleges megállapítással eredményesen záruljon le a hatósági eljárás, így ettől a módosítástól a jogalkotó a felettes szerv által elrendelt új eljárások lefolytatásának eredményességét növekedését várja.

Az Air.-ra vonatkozó fenti módosító javaslatok 2021. január 1-től lépnek hatályba.

Végrehajtási kifogás

A jelenleg hatályos rendelkezés a végrehajtási kifogás előterjesztésére nyitva álló 15 napos határidő kezdő időpontját a sérelmezett intézkedéstől, illetve annak elmaradásától számítja, és igazolási kérelem előterjesztésére csak abban az esetben ad lehetőséget, ha ezen 15 napos határidőn túl jut az érintett tudomására a számára sérelmes intézkedés vagy mulasztás. Ezzel szemben a törvénymódosítás – figyelembe véve a jogalkalmazásban felmerülő nehézségeket – a jogorvoslati határidő számításának kezdő időpontját a tudomásra jutáshoz köti. Ennek következtében az igazolási kérelemre vonatkozó szabály is módosul, amely szerint a kérelmező a határidő túllépését kimentheti, ha a végrehajtási kifogás határidőben történő benyújtásában akadályoztatva volt.

Gépjárműadóval összefüggésben keletkezett tartozások adóhatóság általi behajtása

Az adóhatóság az önkormányzati adóhatóság megkeresése alapján, az adók módjára behajtandó köztartozások behajtására irányadó szabályok szerint hajtja végre a 2021. január 1-jét megelőzően a gépjárműadóval összefüggésben keletkezett tartozásokat.

A fenti szabályozás indoka, hogy az állami adóhatóság a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban az adóhatósági feladatokat csak a 2021. évtől, a 2021. január 1-jétől kezdődő időszakra eső gépjárműadó-kötelezettség kapcsán látja el. Ebből következik, hogy a 2020-ban vagy azt megelőzően keletkezett gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság hajtja be.

Az Avt.-re vonatkozó valamennyi fenti módosítási javaslat 2021. január 1-től lép hatályba.

Nemzetközi információcsere

Pontosítja a vonatkozó törvénymódosítás a transzferárügyekben indított nemzetközi adóügyi vitarendezési eljárással kapcsolatos hazai részletszabályok (panasz benyújtásának módja, határidők stb.), amelyeket a módosító törvény hatályba lépését követően benyújtott panaszok tekintetében kell alkalmazni.

Ezen felül változnak a DAC6 szabályok szerinti, azaz a határokon átnyúló konstrukciókra vonatkozó adatszolgáltatással kapcsolatos szabályok is. Bevezetésre került az úgynevezett hivatkozási szám. A rendelkezés célja, hogy az egyazon konstrukcióval kapcsolatosan több jelentésre kötelezettől beérkező adatszolgáltatások a központi adattárban egyetlen konstrukcióhoz legyenek köthetők. Ezt a hivatkozási számot annak a tagállamnak az adóhatósága adja ki, amelyhez az első adatszolgáltatótól az adott konstrukcióval kapcsolatos első adatszolgáltatás beérkezik. Ugyanerre a hivatkozási számra kell hivatkoznia az adatszolgáltatás alól mentesülő adótervezésben közreműködőnek is, amikor arról értesíti az adózót, hogy az adatszolgáltatási kötelezettséget rá áthárítja. Az új szabályok a módosító törvény kihirdetését követő napon lépnek hatályba.

Pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréje

A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodáshoz 2021. január 1-jei hatállyal az alábbi joghatóságok csatlakoznak: Brunei, Dominikai Közösség, Ecuador, Új Kaledónia, Omán, Panama, Vanuatu.

Országonkénti jelentések cseréje

Az országonkénti jelentések cseréjét lehetővé tevő multilaterális Megállapodáshoz 2021. január 1-jei hatállyal az alábbi joghatóságok csatlakoznak: Andorra, Anguilla, Bahama-szigetek, Bahrein, Brit Virgin-szigetek, Gibraltár, Marokkó, Panama, San Marino, Seychelles-szigetek, Peru, Szaúd-Arábia, Tunézia.

Forrás: Adózóna

Elektronikus fizetés

Jövő év elejétől az online pénztárgép használatára kötelezett vállalkozásoknak az elektronikus fizetés lehetőségét is kötelezően biztosítaniuk kell.

Bár egyre csökken azon vállalkozások száma, ahol a bank­kártyás fizetés nem lehetséges, a fintech, azaz pénzügyi technológiai szektor elemzői szerint a várható változás drasz­tikus lesz. Közel 67 ezer hazai vállalkozás lesz kénytelen 2021. január 1-jére vásárlói számára a készpénzmentes fizetés lehetőségét megteremteni. Korábban gyakran elhangzott, a bankkártyás fizetést lehetővé tévő terminálok üzemeltetésének többletköltségét a kisebb vállalkozások nem tudják gazdaságosan kitermelni. Az azonnali fizetés rendszerének beindításával azonban az elektronikus fizetés nem egyenlő többé a bankkártyás fizetéssel.

Erre utalt Varga Mihály pénzügyminiszter is, aki a költségvetési törvényjavaslat vonatkozó paragrafusának indoklásakor a „bármilyen formában” kitétellel élt. „A világban zajló folyamatok rámutattak, hogy az elektronikus fizetések iránti igény folyamatosan növekszik, és a létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen biztonsági és érintésmentes fizetési megközelítésben egy­aránt. Így a már online pénztárgéppel rendelkezőknek kötelező lesz bármilyen formában, de elektronikus fizetési lehetőséget biztosítaniuk vevőik számára. Fontos egyben az is, hogy ez elérhető legyen, azaz a vevő döntése alapján bármikor rendelkezésre álljon.”

A vonatkozó javaslat elfogadott szövegét a Magyar Közlönyben 2020. július 14-én publikált, a 2021. évi központi költségvetést megalapozó törvény tartalmazza. Eszerint az online pénztárgép használatára kötelezett „kereskedő köteles biztosítani a fogyasztó számára az elektronikus fizetés lehetőségét és annak folyamatos rendelkezésre állását”. A NAV adatai szerint 2019 őszén 214 ezer online pénztárgép üzemelt az országban, ám bankkártyás fizetésre csupán 147 ezer biztosított lehetőséget. A két szám különbsége adja az új törvény által érintett vállalkozások számát. Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által nemrégiben közzétett jelentés szerint az érintett vállalkozások számára a monetáris politika alakítói sem feltétlenül a bankkártyaterminálok kiépítésében látják az egyetlen megoldást. Amint a vezetői összefoglaló fogalmaz, a törvényben foglaltak megvalósításához „az azonnali fizetés 2020. március 2-i bevezetése nyújt támogatást, amely megteremtette az egyszerűen használható és innovatív fizetési megoldások fejlesztésének alapját”. De pontosan hogyan is fizetünk majd, ha nem készpénzzel, és nem bankkártyával? Nos, az egyik előrehaladott fejlesztési stádiumban lévő megoldás a QR-kódos fizetés lehet, ahol a vásárló a mobileszközén a kereskedő által generált kód beolvasásával egyenlíti ki a számlát. Svédországtól Hongkongig a világ több országában működik már QR-kódos kiskereskedelmi fizetési rendszer, jócskán visszaszorítva a forgalomban lévő készpénz mennyiségét.

Forrás: Feol – Sági Zoltán

Hurrá megérkeztünk!

„Állítsátok meg a világot, ki akarok szállni” – hangzott a hippikorszak jelmondata. A világ, vagy legalábbis a gazdaság, közel ötven évvel később, 2020 tavaszán kis híján valóban megállt. A MARILON alapítói azonban épp e pillanatot kihasználva szálltak be friss lendülettel a játékba. Kiszámíthatatlanul változó időkben felértékelődik a tudás, amely az alkalmazkodó rögtönzések alapfeltétele. Ahogy úton az ismeretlenbe, úgy napjaink gyökeresen átalakuló üzleti univerzumában is.